SSDNM

o nas

Projekt przewiduje przeprowadzenie trzech czteroletnich edycji studiów doktoranckich z nauk matematycznych obejmujących najistotniejsze trendy matematyki, matematyki stosowanej i informatyki. Jednostką wiodącą jest Uniwersytet Warszawski, partnerami są: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny PAN. Tych osiem ośrodków zapewnia nam ogólnopolski charakter programu na najwyższym poziomie.

Nasza oferta to:

 • stypendia dla doktorantów w wysokości 2500 zł miesięcznie netto,
 • obowiązkowe staże semestralne w jednostkach krajowych poza miejscem studiowania (w tym okresie stypendium podwyższone jest do 3500 zł przez 6 miesięcy),
 • obowiązkowe prace semestralne,
 • specjalne wykłady organizowane przez światowej klasy specjalistów.

Stypendia:

 • wrzesień 2009 — 20 stypedniów;
 • maj 2010 — 30 stypedniów;
 • maj 2011 — 30 stypendiów.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega, Kamil Duszenko.

Był wybitnym młodym matematykiem, uzdolnionym pianistą, zapalonym brydżystą, miłośnikiem górskich wspinaczek, wspaniałym człowiekiem.


Kalendarz wydarzeń

  © ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
  Kapitał Ludzki EFS