SSDNM

Instytut Matematyczny PAN

  • Strona internetowa jednostki: www.impan.gov.pl
  • Przedstawiciel: Piotr Koszmider, piotr.koszmider@impan.pl
  • Miejsce składania dokumentów dla kandydatów i osoba odpowiedzialna za rekrutację:

    Anna Poczmańska Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skr. poczt. 21 pokój 101 tel. 22 5228-101 e-mail: anpo(at)impan.pl godz. 8.30-16.00

Studenci

1. edycja
2. edycja
3. edycja
© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS