SSDNM

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Strona internetowa jednostki: mfi.umcs.lublin.pl
  • Przedstawiciel: Stanisław Prus, stanislaw.prus(at)umcs.lublin.pl
  • Miejsce składania dokumentów dla kandydatów i osoba odpowiedzialna za rekrutację:

    Agata Gardzioła Instytut Matematyki UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 20-031 Lublin p. 604 telefon: (81) 537 61 20 godziny urzędowania: 7:15-15:00 e-mail: imsek(at)hektor.umcs.lublin.pl

Studenci

2. edycja
3. edycja
© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS