SSDNM

8. Minikonferencja

Warszawa, 25-26 kwietnia 2014

Kierownik Projektu „Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych” ma zaszczyt zaprosić pracowników naukowych oraz doktorantów nauk matematycznych jednostek naukowych Partnerów projektu do udziału w ósmej - finałowej - minikonferencji w ramach ŚSDNM, organizowanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 25-26 kwietnia 2014 r.

Program: W ramach spotkań konferencyjnych będą prezentowane najlepsze grupy badawcze z informatyki, matematyki i matematyki stosowanej UW
Miejsce konferencji: siedziba Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
ul. Banacha 2, Warszawa (wejście od ul. Pasteura)
Adres korespondencyjny: MIMUW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Kontakt: (22) 55-44-298, 55-44-205
Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Mucha

Zaproszenie do rejestracji

(nieprzekraczalny termin do 15 marca 2014 r.)

Przyszłych uczestników minikonferencji w ramach projektu Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych zapraszamy do rejestracji.

Refundacja kosztów uczestnictwa

  • Organizator zrefunduje udokumentowane koszty przejazdu (kolej, autobus) oraz pokryje koszty noclegu w hotelu w dn. 25-26 kwietnia br. (nie jest przewidziana refundacja kosztów przejazdu własnym środkiem transportu - samochodem).
  • W celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów przejazdu prosimy o zachowanie oryginałów zakupionych biletów kolejowych i autobusowych (dowodem księgowym poniesionych kosztów jest bilet, w tym elektroniczny lub faktura imienna; paragony fiskalne nie będą akceptowane).
  • Z każdym uczestnikiem ubiegającym się o refundację ww. kosztów zostanie podpisana umowa refundacyjna oraz zostanie poproszony o dostarczenie oryginalnych egzemplarzy biletów (w obie strony).
  • O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność rejestracji i dostępność środków finansowych. Informacje w tej sprawie przyszli uczestnicy otrzymają, po uprzedniej rejestracji, na podane adresy mailowe.

Prosimy o posiadanie przy sobie dowodu osobistego i numeru konta bankowego.

Kontakt z organizatorem:

(22) 55-44-205, 55-44-298
magdalena.szwaranowicz@mimuw.edu.pl
beata.radzikowska@mimuw.edu.pl

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS