SSDNM

Ramowy plan studiów doktoranckich

na Środowiskowych Studiach Doktoranckich z Nauk Matematycznych

 • Rok I
  • 3 semestralne wykłady monograficzne kończące się egzaminem
  • seminarium doktoranckie trwające przez cały rok
  • napisanie przynajmniej jednej pracy semestralnej
  Pierwszy rok kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Warunkiem kontynuacji studiów na roku drugim jest uzyskanie pozytywnego rezultatu na egzaminie kwalifikacyjnym. Przewidywana jest możliwość rekrutacji na drugi rok studiów z grona innych doktorantów Jednostek Uczestniczących.
 • Rok II
  • 3 semestralne wykłady monograficzne kończące się egzaminem
  • seminarium doktoranckie przez cały rok
  • wybór promotora i tematyki rozprawy doktorskiej
O latach I i II razem.
W ciągu tego okresu student powinien odbyć 6 miesięczny staż w innym ośrodku niż macierzysty. Program stażu powinien obejmować 2 wykłady monograficzne i seminarium.
W trakcie tego okresu student zobowiązany jest do napisania 3 prac semestralnych, w tym jednej na stażu pod opieką osoby z jednostki, w której staż jest odbywany.
 • Rok III
  • 2 wykłady monograficzne kończące się egzaminem
  • seminarium doktoranckie
 • Rok IV
  • praca nad doktoratem
  • seminarium doktoranckie
Uwagi końcowe
W ciągu pierwszych trzech latach student powinien odbyć praktykę zawodową w jednostce macierzystej obejmującą 60 godzin dydaktycznych.
Po drugim i trzecim roku studiów Komisja ds. SSDNM sprawdza wypełnienie obowiązków programowych przez każdego studenta. Pozytywna weryfikacja gwarantuje przedłużenie stypendium na kolejny rok.

Dostępny jest regulamin przyznawania stypendiów.

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS