SSDNM

Piotr Kokocki

e-mail: pkokocki(at)mat.umk.pl

kierunek: matematyka

specjalność: analiza nieliniowa i topologia

opiekun: Wojciech Kryszewski

jednostka: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu


Data otwarcia przewodu: 2011-12-14

Data obrony: 2012-06-26

Tytuł pracy doktorskiej: Dynamika nieliniowych równań ewloucyjnych w rezonansie

Promotor: Wojciech Kryszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Promotor pomocniczy: Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS