SSDNM

Małgorzata Kruszelnicka

e-mail: mkruszelnicka(at)us.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: logika matematyczna

opiekun: Tomasz Połacik

jednostka: Uniwersytet Śląski


Data otwarcia przewodu: 2012-06-12

Tytuł pracy doktorskiej: Bisymulacje modeli Kripkego dla teorii intuicjonistycznych pierwszego rzędu

Promotor: dr hab. Tomasz Połacik (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS