SSDNM

Sebastian Sydor

e-mail: Sebastian.Sydor(at)math.uni.wroc.pl

kierunek: matematyka

specjalność: zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

opiekun: Zbigniew Palmowski

jednostka: Uniwersytet Wrocławski


Data otwarcia przewodu: 2012-09-18

Tytuł pracy doktorskiej: Oszacowania jąder całkowych

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska)

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Jakubowski (Politechnika Wrocławska)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS