SSDNM

Kamil Tabiś

e-mail: Kamil.Tabis(at)math.uni.wroc.pl

kierunek: matematyka

specjalność: zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

opiekun: Krzysztof Dębicki

jednostka: Uniwersytet Wrocławski


Data otwarcia przewodu: 2011-03-15

Tytuł pracy doktorskiej: Ekstrema lokalnie samopodobnych i wielowymiarowych procesów gaussowskich

Promotor: Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS