SSDNM

Wojciech Bielas

e-mail: wbielas(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: teoria mnogości

opiekun: prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk

jednostka: Uniwersytet Śląski


Data otwarcia przewodu: 2013-04-16

Tytuł pracy doktorskiej: Łańcuchy w przestrzeniach topologicznych i kratach

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Uniwersytet Śląski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS