SSDNM

Eugeniusz Dymek

e-mail: eugdymek(at)mat.umk.pl

kierunek: matematyka

specjalność: teoria ergodyczna

opiekun: Mariusz Lemańczyk

jednostka: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu


Data otwarcia przewodu: 2013-01-16

Tytuł pracy doktorskiej: Wymiar Hausdorffa zbioru orbit dyskretnych dla przekształceń cylindrycznych nad obrotami torusów

Promotor: Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS