SSDNM

Mikołaj Krupski

e-mail: mikolaj.krupski(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: topologia

opiekun: Witold Marciszewski

jednostka: Instytut Matematyczny PAN


Data otwarcia przewodu: 2012-06-22

Data obrony: 2014-10-24

Tytuł pracy doktorskiej: Topologiczne i liniowe własności przestrzeni funkcji ciągłych

Promotor: prof. dr hab. Witold Marciszewski (Uniwersytet Warszawski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS