SSDNM

Adam Kwela

e-mail: A.Kwela(at)impan.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Teoria mnogości

opiekun: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

jednostka: Instytut Matematyczny PAN


Data otwarcia przewodu: 2013-01-24

Data obrony: 2014-10-24

Tytuł pracy doktorskiej: Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych

Promotor: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Marcin Sabok (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Wrocławski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS