SSDNM

Bartosz Łanucha

e-mail: neo.xx(at)wp.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Analiza funkcjonalna i zespolona

opiekun: Maria Nowak

jednostka: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data otwarcia przewodu: 2013-02-25

Data obrony: 2015-10-02

Tytuł pracy doktorskiej: Przestrzenie de Branges'a-Rovnyaka

Promotor: Maria Nowak (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS