SSDNM

Katarzyna Mieczkowska

e-mail: kaska(at)amu.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: matematyka dyskretna

opiekun: prof. Tomasz Łuczak

jednostka: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu


Data otwarcia przewodu: 2013-03-22

Tytuł pracy doktorskiej: Matchings in hypergraphs

Promotor: prof. Tomasz Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS