SSDNM

Bartosz Naskręcki

e-mail: nasqret(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: teoria liczb, arytmetyczna geometria algebraiczna

opiekun: Wojciech Gajda

jednostka: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu


Data otwarcia przewodu: 2013-02-22

Data obrony: 2014-05-26

Tytuł pracy doktorskiej: Rangi w rodzinach krzywych eliptycznych i formy modularne

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gajda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS