SSDNM

Marek Nowicki

e-mail: faramir(at)mat.umk.pl

kierunek: informatyka

specjalność: obliczenia równoległe

opiekun: Piotr Bała

jednostka: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu


Data otwarcia przewodu: 2013-03-21

Data obrony: 2015-06-11

Tytuł pracy doktorskiej: Opracowanie nowych metod programowania równoległego w Javie w oparciu o paradygmat PGAS (Partitioned Global Adress Space)

Promotor: Piotr Bała (ICM UW)

Promotor pomocniczy: Michał Chlebiej (WMiI UMK)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS