SSDNM

Natalia Soja

e-mail: natas(at)mat.umk.pl

kierunek: matematyka

specjalność: geometria stochastyczna, teoria wartosci ekstremalnych

opiekun: prof. dr hab. Adam Jakubowski

jednostka: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu


Data otwarcia przewodu: 2013-05-15

Data obrony: 2015-06-18

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ lokalnych zależności na asymptotykę wartości ekstremalnych pól i ciągów wektorów losowych

Promotor: prof. dr hab. Adam Jakubowski (Wydział Matematyki i Informatyki, UMK Toruń)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS