SSDNM

Grzegorz Zborowski

e-mail: zzzbor(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: Geometria Różniczkowa

opiekun: Włodzimierz Jelonek

jednostka: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data otwarcia przewodu: 2013-06-24

Tytuł pracy doktorskiej: Nowe rezultaty dotyczące A- i AC┴ -rozmaitości

Promotor: Włodzimierz Jelonek (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS