SSDNM

Piotr Skowron

e-mail: p.k.skowron(at)gmail.com

kierunek: informatyka

opiekun: dr hab. inż. Piotr Faliszewski, dr Krzysztof Rządca

jednostka: Uniwersytet Warszawski


Data otwarcia przewodu: 2013-01-13

Tytuł pracy doktorskiej: Resource allocation in selfish and cooperative distributed systems

Promotor: dr hab. inż. Piotr Faliszewski (Akademia Górniczo Hutnicza)

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Rzadca (Uniwersytet Warszawski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS