SSDNM

Karol Gierszewski

e-mail: kgiersz(at)amu.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: analityczna teoria liczb

opiekun: Jerzy Kaczorowski

jednostka: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu


Data otwarcia przewodu: 2012-06-22

Tytuł pracy doktorskiej: Oszacowania dolne dla współczynników Dirichleta odwrotności funkcji z wybranych podklas klasy Selberga

Promotor: Jerzy Kaczorowski (Wydział Matematyki i Informatyki UAM)

Promotor pomocniczy: Maciej Radziejewski (Wydział Matematyki i Informatyki UAM)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS