SSDNM

Piotr Kowalski

e-mail: piotr.maciej.kowalski(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: analiza funkcjonalna, równania nieliniowe, rachunek wariacyjny

opiekun: Marek Galewski

jednostka: Instytut Matematyczny PAN


Data otwarcia przewodu: 2014-04-24

Tytuł pracy doktorskiej: Variational and fixed points methods applied to selected Dirichlet boundary value problems

Promotor: dr hab. Marek Galewski prof. PŁ (Instytut matematyki, Politechniki Łódzkiej)

Promotor pomocniczy: dr Piotr Kalita (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS