SSDNM

Tomasz Zachary Szarek

e-mail: szarektomaszz(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: analiza harmoniczna

opiekun: Adam Nowak

jednostka: Instytut Matematyczny PAN


Data otwarcia przewodu: 2013-04-11

Data obrony: 2015-03-27

Tytuł pracy doktorskiej: Operatory Calderóna-Zygmunda w analizie harmonicznej klasycznych rozwinięć ortogonalnych

Promotor: dr hab. Adam Nowak (Instytut Matematyczny PAN)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS