SSDNM

Wojciech Politarczyk

e-mail: w.politarczyk(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: Topologia niskowymiarowa

opiekun: Krzysztof Pawałowski

jednostka: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu


Data otwarcia przewodu: 2014-06-18

Data obrony: 2015-05-28

Tytuł pracy doktorskiej: Khovanov homology of symmetric links

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (UAM Poznań)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS