SSDNM

Damian Brzyski

e-mail: damian.brzyski(at)uj.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Matematyka stosowana

opiekun: Jerzy Ombach

jednostka: Uniwersytet Jagielloński


Data otwarcia przewodu: 2014-06-26

Tytuł pracy doktorskiej: Wykorzystanie optymalizacji wypukłej przy wyborze zmiennych w rzadkiej regresji

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Bogdan (Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS