SSDNM

Michał Goliński

e-mail: golinski(at)amu.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: analiza funkcjonalna

opiekun: Paweł Domański

jednostka: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu


Data otwarcia przewodu: 2012-03-30

Data obrony: 2013-05-08

Tytuł pracy doktorskiej: Operators on Frechet spaces without nontrivial invariant subspaces

Promotor: prof. dr hab. Paweł Domański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS