SSDNM

Michał Farnik

e-mail: michal.farnik(at)uj.edu.pl

kierunek: informatyka

specjalność: kombinatoryka

opiekun: Jarosław Grytczuk

jednostka: Uniwersytet Jagielloński


Data otwarcia przewodu: 2014-06-26

Tytuł pracy doktorskiej: A hat guessing game

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagiellonski)

Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Bosek (Uniwersytet Jagiellonski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS