SSDNM

Tomasz Kobos

e-mail: tomasz.kobos(at)im.uj.edu.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Analiza funkcjonalna, geometria przestrzeni Banacha, geometria wypukła

opiekun: Grzegorz Lewicki

jednostka: Uniwersytet Jagielloński


Data otwarcia przewodu: 2014-05-29

Tytuł pracy doktorskiej: Wybrane problemy teorii ciał wypukłych

Promotor: Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS