SSDNM

Marcin Boryc

e-mail: borycmarcin(at)tlen.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Teoria sterowania

opiekun: Łukasz Kruk

jednostka: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data otwarcia przewodu: 2014-09-29

Tytuł pracy doktorskiej: Wielowymiarowe problemy singularnego sterowania stochastycznego na skończonym horyzoncie czasowym

Promotor: Łukasz Kruk (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS