SSDNM

Adam Gągol

e-mail: adam.gagol(at)gmail.com

kierunek: matematyka

specjalność: matematyka dyskretna

opiekun: Vasyl Ustymenko

jednostka: Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data otwarcia przewodu: 2015-06-15

Tytuł pracy doktorskiej: Lokalne własności struktur losowych w teorii unikania wzorców i aproksymacjach diofantycznych

Promotor: Jarosław Grytczuk (Uniwersytet Jagielloński)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS