SSDNM

Adrian Falkowski

e-mail: izinizik(at)mat.uni.torun.pl

kierunek: matematyka

specjalność: Analiza Stochastyczna

opiekun: Leszek Słomiński

jednostka: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu


Data otwarcia przewodu: 2014-05-21

Tytuł pracy doktorskiej: Stochastyczne równania różniczkowe względem procesów o skończonej $p$-wariacji

Promotor: Leszek Słomiński (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS