SSDNM

Dariusz Leniowski

e-mail: dl236088(at)mimuw.edu.pl

kierunek: informatyka

specjalność: Graph algorithms and matching theory

opiekun: Piotr Sankowski

jednostka: Uniwersytet Warszawski


Data otwarcia przewodu: 2013-09-26

Tytuł pracy doktorskiej: On Maintaining Online Bipartite Matchings with Augmentations

Promotor: dr hab. Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)


Prace

© ssdnm 2010 | wykonanie: kuba pochrybniak | projekt graficzny: emilka bojańczyk
Kapitał Ludzki EFS